CHỦ ĐẦU TƯ FECON PHỔ YÊN

Chủ đầu tư Fecon Phổ Yên

Sau nhiều năm chuyên sâu trong mảng truyền thống bao gồm xây dựng, thi công nền móng, Tập đoàn FECON bắt đầu phát triển đầu tư dự án từ năm 2014 với quan điểm tích hợp và bổ trợ lẫn nhau giữa hoạt động đầu tư và thi công.

Công ty Cổ phần Hạ tầng và Phát triển đô thị FECON (FCI&U) ra đời ngày 18/12/2013, là thành viên chủ chốt của Tập đoàn FECON, chuyên trách phát triển, đầu tư, xây dựng, vận hành, quản lý các dự án đầu tư của Tập đoàn trong các lĩnh vực: Bất động sản (đô thị, khu công nghiệp) và Hạ tầng giao thông.

Quý 1 năm 2021, HĐQT của Tập đoàn FECON ra Nghị quyết thông qua chủ trương cơ cấu lại mảng đầu tư của Tập đoàn, qua đó nâng quy mô vốn điều lệ cho FCI&U, tiếp quản Ban Đầu tư của Tập đoàn, đồng thời chuyển giao 100% quyền sở hữu cổ phần của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP) cho FCI&U. Công ty FCI&U được đổi tên thành TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ FECON – tên viết tắt là FECON Invest, trở thành đầu mối duy nhất, tập trung quản lý xuyên suốt và thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Với mảnh ghép năng lượng được bổ sung thêm, hoạt động của FECON Invest sẽ tập trung vào 3 mảng chính:

  • Đầu tư Bất động sản (gồm đô thị như Square City, khu công nghiệp);
  • Phát triển dự án năng lượng;
  • Đầu tư hạ tầng giao thông.

Nguồn: https://fecon.com.vn/