Category Archives: Tin Tức

CHỦ ĐẦU TƯ FECON PHỔ YÊN

Chủ đầu tư Fecon Phổ Yên

Sau nhiều năm chuyên sâu trong mảng truyền thống bao gồm xây dựng, thi công nền móng, Tập đoàn FECON bắt đầu phát triển đầu tư dự án từ năm 2014 với quan điểm tích hợp và bổ trợ lẫn nhau giữa hoạt động đầu tư và thi công. Công ty Cổ phần Hạ tầng […]